چهارشنبه, 27 دی 1396
عنوان : كارگاه آموزشی خلاقیت در حل مسئله در سمنان برگزار شد
کد خبر : ۴۹۷
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۱۰:۱۷:۵۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی خلاقیت در حل مسئله برای مدیران و کارشناسان دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نمود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان ضمن ابراز امیدواری جهت استمرار کارگاه های آموزشی جهت ارتقای بنیه علمی همکاران و استفاده بهینه از آناظهار داشت: در يك سازمان مهمترین موضوع این است که چگونه با آسودگی خاطر فعالیت کنیم، چه ارتباطاتی در سازمان داشته باشیم و چگونه ارتباطات در سازمان را طراحی و مدیریت نماییم.

اسماعیل غنیان با تاكيد بر اينكه فقط دانستن شرح وظایف در سازمان کافی نیست، افزود: آنچه در یک سازمان از اهمیت والایی برخوردار است بحث مدیریت است و مهمترین عاملی که در مدیریت تاثیرگذار است بحث تصمیم گیری است بطوری که بتوانیم در شرایط خاص و در زمان مناسب ، تصمیم مناسبی را اتخاذ نماییم.

غنیان اذعان داشت: بسیاری از صاحبنظران، بحث مدیریت را مترادف تصمیم گیری می دانند. تصمیم گیری مناسب، شفاف و کارا در سازمان به پویایی و شور و نشاط در سازمان کمک شایانی می کند، بطوری که تصمیمات نامناسب موجب لختی و در هم تنیدگی سازمان می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در خصوص چرایی طرح بحث تصمیم گیری ، اظهار داشت: در اداره هر سازمانی وجود مسائل مختلف اجتناب ناپذیرند.به همین دلیل بحث تصمیم و تصمیم گیری دارای اهمیت می شود. هر جا مسئله ای مطرح می شود به دنبال آن اتخاذ تصمیم روی می دهد. اولین گام در مواجهه با مسئله شناسایی و تعیین آن است گام بعدی راه حل ها و شقوق ممکن برای مسئله مطرح می کنیم، سپس راه حل ها را با توجه به تکنیک ها و شاخص های موجود اولویت بندی می کنیم ، در اینجاست که موضوع خلاقیت در حل مسئله اهمیت می يابد که چگونه بتوانیم هنگام طرح مسئله در سازمان و به اشتراک گذاشتن ایده ها و استفاده از خرد جمعی و تفکر خلاقانه بهترین گزینه ممکن را انتخاب نماییم.

در ادامه مباحث کارگاه شامل بیان اهداف و مقدمه کارگاه ، آشنایی با جایگاه مهارت تصمیم گیری ، مهارت هم اندیشی ، آشنایی با روش شش کلاه فکری و ... توسط مهندس سلمانی مطرح شد. 


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0