جمعه, 28 مهر 1396
رو عنوان : رئيس موسسه كار و تامين اجتماعي
عنوان : مدیران پرچمداران اصلی تحول سازمانی هستند
کد خبر : ۶۴۹
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ 
ساعت : ۱۳:۴۶:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي ضمن تاكيد بر نقش مديران به عنوان  پرچمداران اصلی تحول سازمانی، ایجاد ادبیات مشترک تحول، هویت بخشی در جهت یکپارچگی، توجه به تنوع فرهنگ سازمانی و پیامدهای آن و پرهیز از شتاب زدگی و رعایت آرامش روانی در سازمان را ضروریات ایجاد تحول سازمانی برشمرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی؛ دکتر محمدرضا سپهری در نشست صمیمی با مدیران شورای هماهنگی رفاه و آموزش و پژوهش و اعضای اتاق فکر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نقش مدیر به عنوان مربی، عنصر آگاهی بخشی از نیاز برای ایجاد تحول در سازمان وهمچنین پشتیبانی و مشارکت در تحول انجام فرآیندها افزود: تبدیل سیستم های جزیره ای به سیستم های شبکه ای؛ تبدیل ساختارهای مکانیکی به ارگانیکی در سازمان؛ تبدیل محافظه کاری به خطرپذیری و آینده نگری و تبدیل شیوه های رسمی و غیر منعطف به شیوه های مجازی و منعطف باید در تغییر نقش مدیر سازمان مورد تاکید قرار گیرد.

وی قضاوت مردم در خصوص عملکرد سازمان را موجب تاثیر بر ارزش گذاری مدیریت سازمان دانست و ادامه داد: دستیابی به اهداف سند چشم انداز، توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی، تعامل مداوم با ذینفعان و شرکای اجتماعی در راستای اقتصاد مردمی، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و آینده نگری و آینده پژوهی در فعالیت ها از مهمترین موضوعات نقشه راه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

وی برند فردی مدیران را دارایی نامشهودی خواند که ایجاد ارزش می کند بدون آنکه ارتباطی با سخت افزارها داشته باشد.

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی؛ تعالی سازمانی، اجرای بهتر مقررات، استفاده بهتر از امکانات و ابزارها، ارائه روشهای جدید انجام امور و افزایش تعلق و تعهد نسبت به سازمان را از دستاوردهای آموزش و پژوهش در بهبود عملکرد سازمان ها عنوان کرد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0