English English
سه‌شنبه, 7 بهمن 1393           English
منوی اصلی

برنامه هاي آموزشي

آموزشهای ترویجی ویژه نمایندگان گروههای هدف در زمینه های زیر در برنامه های آموزشی 4الي18 ساعته که با استفاده از توان کارشناسی واحدهای تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با نظارت نمایندگان موسسه کار و تأمین اجتماعی در استانها به مورد اجرا گذارده می شود:

               - موضوعات گوناگون کار و تأمین اجتماعی
               - موضوعات حقوق کار
               - تشکلهای کارگری و کارفرمایی
               - طبقه بندی مشاغل
(2ساعت در سرفصل قانون کار )
               - حفاظت و بهداشت کار و تأمین اجتماعی
(2ساعت در سرفصل قانون کار )  

استانداردهاي آموزش ترويجي:

1-تعداد شرکت کنندگان :   

حداقل تعداد شرکت کنندگان در آموزش ترویجی در استانها حداقل 25 نفر میباشد  و با توجه به وضعیت استان و تماس با کارشناسان مسئول موسسه این میزان قابل تغییر میباشد.

2-نحوه پرداخت حق التدريس

2-1-ساعات تدريس مدرسين در استانها حداكثر به میزان 30 ساعت در ماه میباشد كه از محل اعتبارات موسسه قابل پرداخت خواهد بود.

2-2-برخورداري مدرسين از مدرك تحصيلي ليسانس و يا بالاتر.

3-مستندات:

مدارک مربوط به دوره ها شامل یک نسخه  برنامه  آموزشی , لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان، تاییدیه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مبنی بر  برگزاری دوره های مذکور مدرك تحصيلي و حکم کارگزینی همراه با شماره حساب مدرس می باشد.


پورتال موسسه کار و تامین اجتماعی
V3.9.8.28