Saturday, July 20, 2019
  • time : 14:26:0
  • Date : 12/29/2018
  • news code : 1105
دوره های آموزش ضمن خدمت در ایلام برگزار شد
دوره های آموزش ضمن خدمت" قانون برنامه ششم توسعه" و " تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی" برگزار گردید.

دوره های آموزش ضمن خدمت" قانون برنامه ششم توسعه" و " تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی" برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این دوره ها باحمایت موسسه کار و تامین اجتماعی و  باحضور مدیران و روسای ادارات ستاد و نیز ادارات شهرستان برگزار شد.

بنا براین گزارش در دوره آموزش ضمن خدمت" قانون برنامه ششم توسعه" که روز سه شنبه، 27 آذر ماه برگزار شد، مظفرپرنا، جانشین مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی  و نماینده موسسه دراستان مباحثی در خصوص شاخص های مهم اقتصاد کلان دربرنامه ششم توسعه از جمله: برنامه های دولت درراستای بهبود محیط کسب وکار، سندملی اشتغال مبنی برکارشایسته،  وضعیت موجودوومطلوب درحوزه اجتماعی و ارزشیابی برنامه ششم توسعه بیان نمود.

همچنین در دوره " تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی" که روز های شنبه و یکشنبه( اول و دوم دی ماه) برگزار شد، دکترنورالهی ازاساتیددانشگاه ورئیس پژوهش وفناوری پالایشگاه گازایلام  به تشریح مباحث مربوط به معیارهای مدل تعالی سازمانی پرداخت.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.2.0
    V5.3.2.0