سه‌شنبه, 28 اسفند 1397
  • ساعت : ۱۷:۱۸:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۰۵۲
اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی با فوریت در وزارت تعاون ، كارورفاه اجتماعی دنبال می شود
محمد شریعتمداری پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ، در نخستین روز کاری خود با عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه حاضر شد و در شورای معاونین ضمن شنیدن نقطه نظرات این افراد مهم ترین برنامه ها و خواسته های خود را مطرح کرد.
محمد شریعتمداری پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ، در نخستین روز کاری خود با عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه حاضر شد و در شورای معاونین ضمن شنیدن نقطه نظرات این افراد مهم ترین برنامه ها و خواسته های خود را مطرح کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شریعتمداری گفت: در روز اول مسئولیت در این وزارتخانه از نظرات،  دیدگاه ها و نگرانی های معاونین بهره مند شدم و این امر موقعیت مغتنمی بود.
وی از تمام معاونان خواست که در سریع ترین زمان ممکن  تصویری از وضع موجود ارائه دهند و شرایط فعلی را تشریح کنند و برنامه های عملیاتی  صد روزه خود را مبتنی بر برنامه های تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و براساس اولویت ها ارائه دهند . 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اصل شفافیت باید در دستور کار تمام معاونان قرار گیرد . 
شریتعمداری گفت  اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی با فوریت در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نه برای جذب رای که به منظور بهینه کردن شرایط عنوان شد و با نگاه حل مشکلات، موضوعات را پیش می بریم . 

وی اظهارکرد: بومی گزینی و توجه جدی به شایسته سالاری را در دستور کار خود قرار می دهیم و مسیر را به شکل معقول و منطقی طی می کنیم . 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان های مهمی مشغول به کار هستند و معاونت های ستادی و بخش های اقتصادی و رفاهی و اشتغال، مطالعاتی ، اطلاع رسانی و ....تلاش های فراوانی انجام داده اند .

شریعتمداری اضافه کرد: کشور باید بتواند تمام توانایی های خود را بسنجد و بر پایه آن ها تصمیم گیری کند . 

وی با اشاره به مسائل صندوق های بازنشستگی  و رائه راهکار گفت : باید به فوریت اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی را دنبال کنیم و شرایطی فراهم شود که نمایندگان تشکل های کارگری ، کارفرمایی و دولت راه حل های اصلاحاتی خود را عنوان کنند .

وی با تاکید بر اینکه باید برای بهزیستی جامعه  محور برنامه داشته باشیم اضافه کرد : تعاون در کشور مورد بی توجهی قرار گرفته است و درشرایط تحریم از توانایی تعاون محروم شده ایم و باید به این بخش توجه جدی شود . 

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید در ارائه خدمات اجتماعی  نقش تسهیل گر داشته باشیم و موضوعات و ابعاد  مرتبط با اشتغال را به عنوان امری بسیار مهم دنبال کنیم .

شریعتمداری اشاره کرد : باید در شرایط فعلی کشور توجه ویژه ای به طرح های نوین داشته باشیم و صیانت از اشتغال موجود توجه به مهارتهای فعلی و تقویت این مهارت هاست .

وی بر هم افزایی و ایجاد سینرژی در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد و گفت : مهارت آفرینی و مهارت افزایی باید در دستور کار قرار گیرد . 

وی همچنین مهمترین محورهای برنامه های کاری خود را برای  معاونین تشریح کرد.


به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شریعتمداری گفت: در روز اول مسئولیت در این وزارتخانه از نظرات،  دیدگاه ها و نگرانی های معاونین بهره مند شدم و این امر موقعیت مغتنمی بود.
وی از تمام معاونان خواست که در سریع ترین زمان ممکن  تصویری از وضع موجود ارائه دهند و شرایط فعلی را تشریح کنند و برنامه های عملیاتی  صد روزه خود را مبتنی بر برنامه های تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و براساس اولویت ها ارائه دهند . 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: اصل شفافیت باید در دستور کار تمام معاونان قرار گیرد . 
شریتعمداری گفت  اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی با فوریت در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نه برای جذب رای که به منظور بهینه کردن شرایط عنوان شد و با نگاه حل مشکلات، موضوعات را پیش می بریم . 

وی اظهارکرد: بومی گزینی و توجه جدی به شایسته سالاری را در دستور کار خود قرار می دهیم و مسیر را به شکل معقول و منطقی طی می کنیم . 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان های مهمی مشغول به کار هستند و معاونت های ستادی و بخش های اقتصادی و رفاهی و اشتغال، مطالعاتی ، اطلاع رسانی و ....تلاش های فراوانی انجام داده اند .

شریعتمداری اضافه کرد: کشور باید بتواند تمام توانایی های خود را بسنجد و بر پایه آن ها تصمیم گیری کند . 

وی با اشاره به مسائل صندوق های بازنشستگی  و رائه راهکار گفت : باید به فوریت اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی را دنبال کنیم و شرایطی فراهم شود که نمایندگان تشکل های کارگری ، کارفرمایی و دولت راه حل های اصلاحاتی خود را عنوان کنند .

وی با تاکید بر اینکه باید برای بهزیستی جامعه  محور برنامه داشته باشیم اضافه کرد : تعاون در کشور مورد بی توجهی قرار گرفته است و درشرایط تحریم از توانایی تعاون محروم شده ایم و باید به این بخش توجه جدی شود . 

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید در ارائه خدمات اجتماعی  نقش تسهیل گر داشته باشیم و موضوعات و ابعاد  مرتبط با اشتغال را به عنوان امری بسیار مهم دنبال کنیم .

شریعتمداری اشاره کرد : باید در شرایط فعلی کشور توجه ویژه ای به طرح های نوین داشته باشیم و صیانت از اشتغال موجود توجه به مهارتهای فعلی و تقویت این مهارت هاست .

وی بر هم افزایی و ایجاد سینرژی در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد و گفت : مهارت آفرینی و مهارت افزایی باید در دستور کار قرار گیرد . 

وی همچنین مهمترین محورهای برنامه های کاری خود را برای  معاونین تشریح کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0