پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398
  • ساعت : ۱۴:۴۱:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۰۹۸
نشست علمی فرهنگ سازمانی، شفافیت و توانمند سازی برگزار شد
موسسه کار و تامین اجتماعی به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی " فرهنگ سازمانی، شفافیت و توانمند سازی"را با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد.

موسسه کار و تامین اجتماعی به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی " فرهنگ سازمانی، شفافیت و توانمند سازی"را با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  برگزار کرد.

در این برنامه که صبح دیروز  با حضور مدیران و کارشناسان وزارت متبوع و سازمان های تابعه در سالن هفده شهریور برگزار شد رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی اظهار داشت: فرهنگ سازمانی هر سازمان به محض ورود به هر سازمانی از برخورد پرسنل و خدمه تا چیدمان وفضای فیزیکی آن سازمان مشخص می شود.

دکتر محمد رضا سپهری با اشاره به اینکه فرهنگ سازمانی در تمامی ابعاد و صور هر سازمان  ریشه می دواند و تغییر آن کار سختی است، اظهار داشت: حفظ و یکپارچگی سازمانی و ضرورت انسجام و بقا، سرعت تغییرات محیطی، پاسخگویی به نیازهاي جدید عصر اطلاعات، تغییر شگرف فناوري، مهندسی مجدد تغییرات، انعطاف پذیري و قدرت تطبیق از جمله دلایل تغییر فرهنگ سازمانی است.

رئیس ستاد پژوهش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرهنگ سازمانی را  الگویی از مفروضات، ارزش ها، هنجارهاي مشترك که فعالیت ها و عملیات سازمان را تشکیل می دهد و موجب تفکیک دو سازمان و بیانگر شخصیت سازمانی می شود، تعریف کرد و آن را  عامل موثر در کارآیی سازمان و کسب مزیت رقابتی، سرچشمه توانایی هاي سازمان، بیانگر وضعیت سازمان، عامل اصلی موفقیت استراتژي هاي سازمان و بخش نامرئی یک سازمان برشمرد.

وی فرهنگ سازمانی  را یک موجود زنده و واقعیت قابل رشد و موثر در حیات جامعه عنوان کرد و افزود: نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای عملکرد، کارایی و اثر بخشی، شکل گیری  رفتار کارکنان و افزایش تعهد کاری بسیار موثر است.

همچنین نصراله بازوند، معاون توسعه  مدیریت و منابع به تشریح  اقدامات و برنامه های این معاونت  از جمله: آموزش مدیران استانی (هم اندیشی و انتقال تجربه مدیران)، طرح کانون ارزیابی توسعه مدیران، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید از طریق نیازسنجی از ادارات استانی، پیگیری افزایش حقوق و دستمزد، استقرار سیستم بایگانی الکترونیکی و  طراحی و پوشش پورتال و روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت.

در خاتمه مراسم مدیر گروه نوآوری و کسب و کار اجتماعی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه شریف با اشاره به  ارتباط تغییر و نوآوری اظهار داشت: حل مسایل کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق  برای تغییر و نو آوری دارد زیرا تغییر نتیجه نوآوری می باشد.

دکتر روح اله حمیدی مطلق با تاکید بر اینکه نوآوری فقط منحصر به بخش اقتصاد و تجارت نیست بلکه خارج از بخش اقتصادی و تولید و در سازمان ها نیز می تواند اتفاق بیافتد، اظهار داشت: سازمان ها برای حل یک مسئله  باید برنامه ریزی نمایند، برنامه ریزی نیاز به تفکر دارد و تفکر باید از دانشگاه ها تراوش کند و در بنگاه ها و موسسات به منصه ظهور برسد.

 به گفته وی دولت های مدرن برای این کار دست به شبکه سازی می زنند و با دور هم جمع کردن ذی نفعان   و همه کسانی که می توانند مسایل را حل کنند، نوآوری را نهادینه می نمایند.

حمیدی با  انتقاد از اینکه جامعه  ما جامعه بی سوالی هست خاطرنشان ساخت: باید به فرزندانمان  سوال کردن را  یاد بدهیم  تا تفکر کنند.

در پایان این نشست پایان نامه های برتر مرتبط با ماموریت های وزارت متبوع معرفی و تقدیر شدند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0