شنبه, 29 تير 1398
  • ساعت : ۹:۵۹:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۱۱۳
آخرین جلسه كارگاه پژوهشی طراحی تحقیق برگزار شد
آخرین جلسه از کارگاه پژوهشی طراحی تحقیق (research design )"صبح امروز در محل موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.

آخرین جلسه از کارگاه پژوهشی طراحی تحقیق (research design )"صبح امروز در محل موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد.

در این برنامه که به مناسبت هفته پژوهش و با هدف توانمندسازي، ارتقاء دانش و به روز رساني اطلاعات كارشناسان ستادي و اجرائي وزارت متبوع به منظور مسئله يابي مباحث تعاون، كار و رفاه اجتماعي و توانمندي جهت انجام يك پروژه تحقيقاتي برگزار گردید، نمایندگان معاونت ها و سازمان های تابعه در 4 جلسه با مباحث پیشرفته روش تحقیق آشنا شدند.

در این دوره دکتر امیر اکبری قمصری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید  بهشتی مطالبی در خصوص انواع طراحی تحقیق، تولید و سازماندهی پیشنهاد تحقیق (Research Proposa) ، اصول عمومی ضروری برای طراحی تحقیق، اهداف و کارکرد طرح پژوهش و نیز مقایسه بین روش و طرح پژوهش مطرح نمود. همچنین 12 مورد از مهمترین انواع طراحی تحقیق موجود در ادبیات روش شناسی، از جمله موارد ذیل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

طراحی تحقیقِ اکتشافی، توصیفی، مبتنی بر علیت، آزمایشی، مشاهده ای، مبتنی بر عمل یا اقدام، مورد پژوهی، تاریخی، طولی، مطالعات مقطعی، فراتحلیل و طراحی تحقیق ترکیبی

شایان ذکر است حسب اعلام مدیر پژوهش موسسه دریافت گواهینامه دوره منوط به ارائه موضوعات پیشنهادی مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب عناصر اصلی طرح پژوهش گردد.
مهدی رضوان همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری دوره های تکمیلی جهت ارتقای دانش تخصصی کارشناسان مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0