شنبه, 29 تير 1398
  • ساعت : ۱۴:۳۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۱۲۸
    /  2
با همکاری سازمان بین المللی کار(ILO ):
كارگاه آموزشی سیاستگذاری اشتغال برگزار می شود
نماینده منطقه ای سازمان بین المللی کار، نمایندگان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیران موسسه کار و تامین اجتماعی در جلسه مشترک بر برگزاری این کارگاه تاکید کردند.

نماینده منطقه ای سازمان بین المللی کار، نمایندگان معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیران موسسه کار و تامین اجتماعی در جلسه مشترک بر برگزاری این کارگاه تاکید کردند.

این برنامه در راستای انجام ماموریت های موسسه کار و تامین اجتماعی جهت ارتقای دانش کارکنان وزارتخانه و شرکای اجتماعی و افزایش سطح تعاملات بین المللی  اردیبهشت ماه سال آتی برگزار خواهد شد.

به گفته مدیر پژوهش موسسه کار و تامین اجتماعی آشنایی با سیاستگذاری اشتغال بازار کار با رویکردهای جدید، کار غیررسمی، عدم تطابق مهارت با نیازهای بازار کار و مشاغل عمومی از محورهای این برنامه چند روزه خواهد بود.

مهدی رضوان همچنین از تشکیل کمیته علمی این کارگاه با محوریت موسسه و همکاری معاونت های توسعه کارآفرینی و اشتغال، امور تعاون و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و همچنین کمیته اجرایی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، دفتر امور بین الملل، مرکز روابط عمومی و موسسه تشکیل خبر داد.

همچنین نعمان مجید، نماینده منطقه ای سازمان بین المللی کار از اقدامات ارزنده موسسه کار و تامین اجتماعی در زمینه آموزش، پژوهش و انتشارات در حوزه دانش اجتماعی کار قدردانی کرد و بر گسترش همکاری های متقابل تاکید نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0