شنبه, 29 تير 1398
  • ساعت : ۲۳:۲۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۱۴۵
    /  2
گزارش جدید سهولت انجام كسب و كار بانك جهانی
گزارش جدید سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی✏️بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB 2019)که توسط بخش کسب و کار بانک جهانی منتشر شد، ایران با کسب نمره ۵۶٫۹۸ در رده ۱۲۸ قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد علیرغم افزایش امتیاز، جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل یافته است و از رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۸ نزول پیدا کرده است.

✏️در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین جایگاه ایران چه از لحاظ نمره و چه رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب نمره ۶۹٫۱۱ در رتبه ۸۶ قرار گیرد (البته نمره و رتبه این شاخص نسبت به گزارش سال قبلی کاهشی چشمگیر یافته است). 

✏️بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳٫۳۳ در جایگاه ۱۷۳ ایستاده است. 

✏️تغییر امتیاز ایران در هریک از شاخص‌های ده گانه سهولت کسب و کار به قرار زیر است:

🔘 شاخص شروع کسب و کار
کاهش امتیاز از ۸۵٫۱۶ به ۶۷٫۷۹ 

🔘شاخص دریافت مجوزهای ساخت و ساز
کاهش امتیاز از ۷۸٫۰۷ به ۶۹٫۱۱ 

🔘شاخص دسترسی به برق
افزایش جزئی امتیاز از ۶۸٫۴۳ به ۶۸٫۸۶

🔘شاخص دسترسی به اعتبارات
 بدون تغییر‌ در امتیاز ۵۰ 
 
🔘شاخص ثبت مالکیت
کاهش امتیاز از ۶۴٫۱۶ به ۶۳٫۹۸

🔘 شاخص پرداخت مالیات
ارتقای جزئی امتیاز از ۵۶٫۵۷ به ۵۶٫۷۸ 

🔘شاخص تجارت فرامرزی
 افزایش قابل توجه در امتیاز از ۴۶٫۱۱ به ۶۶٫۲۰ 

🔘شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد
بدون تغییر در امتیاز ۳۳.۳۳ 

🔘شاخص الزام آور بودن اجرای قراردادها
کاهش امتیاز از ۵۹٫۰۷ به ۵۸٫۲۱

🔘شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون
افزایش امتیاز از ۲۳٫۹۳ به ۳۵٫۵۷
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0