شنبه, 29 تير 1398
  • ساعت : ۱۶:۴۵:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۱۵۲
در سال 1397 روزانه بیش از 11 تعاونی در كشور تشكیل شده است

بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال 1397 تعداد 3857 شرکت تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیتهای مختلف کسب و کار ثبت و تشکیل شده است  به عبارت دیگر به طور متوسط روزانه بیش از 11 تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره برداری و یا در دست اجرا می باشد.

بنا بر این گزارش تعداد کل اعضاء تعاونی های مذکور 72324 نفر و تعدادافراد شاغل 61986 نفر و سرمایه اولیه حدود 889 میلیارد ریال و متوسط تعداد اعضاء و شاغل تعاونیها در سطح کشور به ترتیب 19 و 16 نفر می باشد.

بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان های "فارس" و "خراسان رضوی" به ترتيب با تعداد 421 و 346 تعاونی تعلق داردو  بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده در فعالیتهای "كشاورزي" و "صنعت" به ترتيب با 1190 و 962 واحد می باشد. تعاونی های دارای فعاليت " كشاورزي" و " ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي" به ترتيب با 16799 و 11745 نفر دارای بیشترین اعضاوبیشترین شاغل* مربوط به تعاونیهای دارای فعاليت"كشاورزيو"صنعت" به ترتيب با 15333 و 14290 نفر میباشد.

تعداد تشکلهای تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور 20 اتحادیه و مرتبط با فعالیتهای خدماتی است.

این گزارش می افزاید: در اسفند ماه سال 97 تعداد 381 تعاونی و 5 اتحادیه در کل کشور به ثبت رسیده است که تعداد تعاونی ها نسبت به بهمن ماه سال97 (375 واحد) افزایشی معادل 2درصد و نسبت به اسفند ماه 96 (432 واحد          ) کاهشی معادل12درصد  داشته است.

 


 

جدول 1-آمار تعاونيهاي تشکیل و ثبت شده بر حسب تعداد اعضا، سرمایه اولیه و شاغل 1 به تفکیک استان 1397 

استان

تعداد

اعضا

سرمايه - میلیون ریال

شاغل

جمع

3857

72324

888863

61986

آذربايجان شرقي

126

3078

27283

3427

آذربايجان غربي

112

1026

2696

1341

اردبيل

140

3203

35136

2023

اصفهان

147

4792

41119

2933

البرز

101

1505

3109

1318

ايلام

54

419

1041

576

بوشهر

170

1633

7799

3071

تهران

187

4495

53239

3395

چهارمحال و بختياری

95

1258

916

1281

خراسان جنوبي

77

2167

22440

1132

خراسان رضوی

346

6469

21959

5026

خراسان شمالي

34

1233

6764

545

خوزستان

187

2800

24067

2027

زنجان

101

873

13248

1023

سمنان

40

1033

9565

474

سيستان و بلوچستان

134

5480

41479

8900

فارس

421

4804

199739

6165

فرا استاني

1

25

750

5

قزوين

56

1155

2667

1417

قم

31

747

9829

353

كردستان

51

942

4093

446

كرمان

174

5977

52591

3725

كرمانشاه

87

776

5221

770

کهگیلویه و بویر احمد

47

3071

6227

458

گلستان

161

2058

18393

1786

گيلان

104

1260

16592

1522

لرستان

95

992

4235

792

مازندران

159

2168

42190

1627

مركزی

43

759

7302

793

هرمزگان

215

2591

46158

1806

همدان

68

521

885

581

یزد

93

3014

160132

1248

 

1-      منظور از شاغل در شرکتهای تعاونی در دست اجرا، پیش بینی اشتغال در صورت تشکیل تعاونی است.

 

 

 


 

جدول 2-آمار تعاونی های تشکیل و ثبت شده به تفکیک فعالیت اقتصادی  بر حسب تعداد اعضا، سرمایه اولیه و شاغل 1 1397

عنوان فعالیت

تعداد

اعضا

سرمايه - میلیون ریال

شاغل

جمع

3857

72324

888863

61986

كشاورزي و شكار و جنگلداري

1190

16799

155899

15333

شيلات

192

2154

45586

1579

استخراج معدن

37

1084

9196

6642

صنعت

962

9268

365188

14290

تأمين برق و گاز و آب

29

454

4047

277

ساختمان

152

8129

56775

3406

عمده فروشي و خرده فروشي و

158

7925

67523

2192

هتل و رستوران

117

3960

31039

2059

حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

185

2920

14738

3798

واسطه گريهاي مالي

10

590

5020

116

مستغلات اجاره و فعاليت هاي كسب و كار

276

5007

30673

3428

آموزش

42

336

1868

482

بهداشت و مددكاري اجتماعي

157

1953

40024

2411

ساير فعاليتهاي خدمات عمومي و اجتماعي

350

11745

61286

5973

 

1-     منظور از شاغل در شرکتهای تعاونی در دست اجرا، پیش بینی اشتغال در صورت تشکیل تعاونی است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0