شنبه, 2 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۰:۵۱:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۱۷۶
    /  3
معاون روابط کار:
مهارت‌آموزی باید در نظام آموزش عالی كشور تقویت شود
معاون روابط کار در همایش ملی آینده کار با تاکید بر لزوم بازبینی نظام آموزش عالی اظهار داشت: مهارت‌آموزی باید در نظام آموزش عالی کشور تقویت شود.

معاون روابط کار در همایش ملی آینده کار با تاکید بر لزوم بازبینی نظام آموزش عالی اظهار داشت: مهارت‌آموزی باید در نظام آموزش عالی کشور تقویت شود. 

با اشاره به سیلاب‌های ابتدای سال 98، گفت: در این حادثه تعدادی از کارگران و کشاورزان منبع درآمد و شغل‌شان را از دست دادند.

وی ادامه داد: متاسفانه رفتار خصمانه آمریکا در برقراری تحریم، نسبت به کمک‌رسانی به کارگران کشور ما اثر گذاشت، تحریم‌هایی که هدفشان کار و تولید کشور بود. ما از سازمان بین‌المللی کار می‌خواهیم به این رفتار آمریکا بی‌توجه نباشد.

شاکرمی در اشاره به موضوع همایش، گفت: در دنیای امروز نیروها و تحولات جدیدی وارد بازار کار می‌شود. برای مواجهه با این تحولات اقدامات جدی نیاز است. این تحولات ناشی از پیشرفت‌ها در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت هستند که به ایجاد مشاغل جدید دامن خواهند زد. افراد اگر نتوانند مهارت‌های جدید را کسب کنند، شغل خودشان را از دست خواهند داد. بنابراین، باید در مسیر تغییر که در دنیای کار اجتناب‌ناپذیر است، قدم بگذاریم.

وی تاکید کرد: آنچه در این مسیر باید مورد تاکید قرار گیرد، مهارت‌آموزی مادام‌العمر است.  از همین رو، نظام آموزش عالی باید مورد بازبینی قرار گیرد. در واقع، مهارت‌آموزی عملی باید جایگزین دانش‌آموختن به شکل مرسوم آن در نظام آموزش عالی شود. این امر از جمله وظایف تشکل‌های کارگری برای رسیدگی خواهد بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون خاطرنشان ساخت: در آینده، فرصت‌های شغلی کم نمی‌شود بلکه مشاغل جدید جایگزین‌ آنها خواهد شد. افرادبایدخودرا برای   تغییرات آینده بازار کار آماده کنند. شایان توجه است که مواد یک الی چهار قانون کار با توجه به تعریفی که از کارگر، کارفرما، کارگاه و قرارداد داده‌اند، از انعطاف لازم برای مواجهه با تحولات پیش‌رو، برخوردار هستند.

وی ادامه داد: در بسیاری از مشاغل آینده، مهارت‌های امروز کاربردی نیستند و باید به فکر مهارت‌های تازه بود. در آینده کمبود اصلی در حوزه مهارتها است. براساس گزارش‌ها گفته می‌شود که 65 درصد کودکانی که اکنون وارد دبستان می‌شوند مشاغلی را انتخاب خواهند کرد که امروز دیگر وجود ندارد. از همین رو دولت‌ها و ملت‌ها خود را برای تغییرات باید آماده کنند و مهارت‌آموزی می‌بایستی براساس نیازهای آینده کار باشد.

شاکرمی تصریح کرد: در مواجه با تحولات یادشده، نظام آموزشی کارآمد باید ایجاد شود. در نظام آموزشی فعلی می‌بایستی بازاندیشی صورت گیرد. بنابراین نیروی کار آینده باید از مهارت برخوردار باشد . نظام آموزشی فعلی ما اثرگذاری سریع ندارد و با تغییرات فعلی دنیای کار تطابق ندارد.

وی تاکید کرد: آموزش‌های جدید می‌بایستی رایگان و اجباری ارائه شوند. نظام آموزشی از پیش از دبستان باید آغاز گردد. افراد مادام‌العمر به آموزش‌های مرتبط با تحولات آینده بازار کار باید دسترسی داشته باشند. همچنین نظام آموزش و پرورش باید در حوزه‌هایی از جمله کارآفرینی و کار دینی کا ماشین‌ها در آنها تبحر ندارند، قدرتمند شود.

معاون روابط کار وزارت رفاه اظهار داشت: پوشش‌های حمایتی مثل حقوق بازنشستگی، خدمات درمانی و بهداشتی و سایر پوشش‌های دفاهی و اجتماعی ضرورت باید بیاید چراکه فریلندسری و ساعات کار انعطاف‌پذیر روندی رو به رشد در سطح جهان دارد. دولت و بنگاه‌های اقتصادی با ایجاد مشارکت بیشتر بهبود وضعیت مردم را فراهم آورند. این کار با اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل دورکاری و ساعات کار شناور می‌تواند آغاز شود.

وی ادامه داد: تغییر و تحول در روابط کارگری و کارفرمایی و روزآمد کردن مقررات موجود و انعطاف‌پذیرسازی آنها با شرایط کار آینده می‌بایستی در دستور کار قرار گیرد. برای استقبال از آینده کار لازم است که برای زنان و مردان فرصت‌های کار بیشتر گسترش سه‌جانبه‌گرایی، تغییر در پیمان‌نامه‌های دسته‌جمعی و انعطاف‌پذیری آنها و بسیاری تمهیداتی دیگر اندیشیده شود.

شاکرمی در پایان به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو برای آینده کار پرداخت و گفت: تغییرات جمعیتی، افزایش نابرابری‌ها و شکاف‌های جنسیتی، پایداری زیست محیطی، رشد سریع جامع دیجیتالی، رسیدگی به تقاضاهای مهارتی آینده، الگوهای تحول تولید و کار، دستیابی به تساوی جنسیتی، گذار از بنگاه‌های غیررسمی و رسمی، گسترش نهادهای سازمان بین‌المللی کار در سطح جهان و در حوزه‌های مختلف و بسیاری مواردی دیگر از جمله چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی آینده کار می‌باشد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0