شنبه, 2 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۴:۵۴:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۱۷۹
    /  3
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از نمایشگاه مؤسسه كار و تأمین اجتماعی بازدیدكرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین و مشاورین در حاشیه همایش ملی آینده کار از نمایشگاه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی بازدیدکرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین و مشاورین در حاشیه همایش ملی آینده کار از نمایشگاه مؤسسه کار و تأمین اجتماعی بازدیدکرد.

دکتر محمد شریعتمداری ضمن بازدید از انتشارات مؤسسه شامل: کتاب ها و مجلات و نیز غرفه طرح های پژوهشی در جریان آخرین فعالیت های علمی مؤسسه قرار گرفت و اظهار امیدواری کرد: مجموعه فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی مؤسسه بتواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ کار کشور ایفا نماید. 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0