شنبه, 2 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۵:۲۶:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ 
  • کد خبر : ۱۱۸۴
تصویب نامه در خصوص تعیین كمك هزینه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸
خبر دارای ضمیمه می باشد

تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸

شماره۱۳۲۸۰/ت۵۶۳۳۳هـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۸ به پیشنهاد شورای­ عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه ­بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۸ مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می‏ شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0