شنبه, 2 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۰:۳۳:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۱۸۵
وضعیت شاخص تجارت فرامرزی بر اساس گزارش 2019 بانك جهانی و پیش بینی وضعیت ایران در این شاخص در گزارش آتی این بانك
خبر دارای ضمیمه می باشد
گزارش بررسی وضعیت ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار سال 9102میلادی بانک جهانی در لینک به صورت کامل قرار دارد

براساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب وکاربانک جهانی(DB2019)،امتیازایران درشاخص کل سهولت انجام کسب وکار با افزایش از54.64 به 56.98 واحد بهبود یافته است. این افزایش امتیاز، ایران را با لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده هجدهم جهان قرار داده است. علی رغم این افزایش در امتیاز، رتبه ایران  در شاخص سهولت انجام کسب و کار با 4 پله تنزل روبرو شده است و از 124 در سال 2018 به 128 در سال 2019 رسیده است. این امر به وضوح بیانگر اقدامات موثرتر سایر کشورها در این زمینه است. در سایه افت 4پله ای رتبه ایران باید به افزایش بیش از 18 امتیازی نماگر تجارت فرا مرزی و بهبود 45 پله ای رتبه ای این نماگر، بهبود 29پله ای ر تبه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون و افزایش امتیاز نماگرهای پرداخت مالیات، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، شروع کسب و کار و تثبت مالکیت نیز اشاره نمود.

شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، 10 نماگر در خصوص قانون گذاری و تنظیم مقررات شامل " شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرا مرزی، اجرای قراردادها، و ورشکستگی و پرداخت دیون" را ارائه می دهد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0