شنبه, 2 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۲:۳:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
  • کد خبر : ۱۱۸۶
نتایج طرح آمارگیری از كارگاههای صنعتی پنجاه نفر كاركن و بیشتر مركز آمار ایران
خبر دارای ضمیمه می باشد
گزارش مزبور بر پایه نتایج حاصل از طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر کشور که در سال 1396 برای سنجش عملکرد سال 1395 به مورد اجرا گذاشته شده تهیه گردید و اهم نتایج آن در فایل پیوست تقدیم می گردد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0