يکشنبه, 31 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۵:۲:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ 
  • کد خبر : ۱۲۴۴
    /  4
دوره آموزشی تربیت ارزیاب سیاستی برگزار شد
اولین جلسه دوره آموزشی ارزیابی سیاست در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزاری گردید.

موسسه کار و تامین اجتماعی دوره آموزشی تربیت ارزیابی سیاستی را در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد.
این برنامه برای دو گروه از کارشناسان و مدیران در دوسطح نظری و عملی طراحی و توسط واحد آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار می شود .

مدرس دوره، دکتر علی اکبر تاج مزینانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی بود.

گزارش مشروح به شرح فایل های پیوست می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0