يکشنبه, 31 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۰:۵۲:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ 
  • کد خبر : ۱۱۲۹
دوره آموزشی" برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی" در استان گلستان برگزار شد
دوره آموزشی "برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی "با حضورمعاونین، رؤسای ادارات و کارشناسان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در مرکز تحقیقات این اداره کل برگزار گردید.

دوره آموزشی "برنامه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی "با حضورمعاونین، رؤسای ادارات و کارشناسان  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در مرکز تحقیقات این اداره کل برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که روزهای شنبه و یکشنبه، 29 و 30 دی ماه برگزار شد، فراگیران بصورت تخصصی با مفهوم مديريت دولتی ،تعريف برنامه های اجرایی، روشهای تدوين چشم انداز، ماموريت و ارزشهاي دستگاه اجرایی ،شيوه هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي و .......آشنا شده و به بحث و گفتگو پرداختند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مدرس دوره ضمن ارائه مفاهیم کاربردی مدیریت و برنامه ریزی افزود: یک مدیر وظیفه دارد که مراحل کامل اجرای برنامه ریزی، سازماندهی،رهبری و در نهایت کنترل را جهت پیاده سازی اهداف برنامه ریزی مدنظر داشته باشد.

سعید مازندرانی ضمن برشمردن انواع برنامه ریزی و بیان راههای افزایش قابلیت اجرایی برنامه های عملیاتی ادامه داد: تدوین یک برنامه عملیاتی تنها پاسخ به نیاز یک نفر و یا نفرات مورد نظر و یا فقط تامین اعتبار آن نیست بلکه ارتقاء سطح  و رسیدن به اهداف عالی نتیجه تدوین یک برنامه عملیاتی خوب و هدفمند است. در یک برنامه عملیاتی نباید به هیچ وجه برنامه های جاری فراموش شوند و در داخل هر برنامه  باید اولویتها مشخص گردد و همچنین باید تمام واحدها از اولویت یکسان برخوردار باشند.

شایان ذکر است نمایندگی مؤسسه کار و تامین اجتماعی در استان گلستان جهت  ارتقاء سطح دانش و آگاهی گروههای سه گانه کار شامل نمایندگان گروههای کارگر و کارفرما،اعضای تشکلها،هیأت ها،کمیته ها و نهادهای کارگری و کارفرمایی مدیران موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی، کارآفرینان، اعضای مراجع حل اختلاف و همچنین مدیران و كاركنان اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان های وابسته اقدامات متعدد آموزشی و پژوهشی را در دستور کار قرار داده است.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.3.2.0
    V5.3.2.0